Svensk bank väljer
Wacoms e-signatur

Wacoms DTU-1031 är den idealiska lösningen för kunder som behöver en display som tillåter användare att fylla i dokument och underteckna dem digitalt.

Wacoms DTU-1031 är den idealiska lösningen för kunder som behöver en display som tillåter användare att fylla i dokument och underteckna dem digitalt.

Snabbare, säkrare och enklare än pappersunderskrifter – Wacoms lösning för elektroniska signaturer växer nu snabbt inom bank och finans. Nyligen valde en av Nordens främsta banker Wacom för sina e-signaturer.

Uwe Würzberger, Key Account Manager på Wacom.

Uwe Würzberger, Key Account Manager på Wacom.

Snart kan pappersunderskrifter, som kräver betydande arbetsinsatser, naturresurser och förvaringsutrymme, vara ett minne blott. Redan idag använder flera stora banker och finansinstitut i Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien Wacoms e-signaturlösningar. Och nu har svenska Handelsbanken anslutit sig till den växande skara banker som förlitar sig på Wacoms lösningar i framkant.
– Underskrifter av avtal, kontrakt och annat anpassar sig snabbt till den digitala världen. Våra lösningar kan användas i alla sammanhang där pappersunderskrifter är norm. Elektroniska signaturer förenklar hela processen och spar inte bara tid och papper, de har även visat sig ge en bättre kundupplevelse, säger Uwe Würzberger, Key Account Manager på Wacom.

Enbart Wacom mötte krav
Inför valet av lösning för elektroniska signaturer undersökte Handelsbanken noga olika alternativ för biometrisk signering. Hög acceptans, oavvislighet, icke-beroende av medhavd utrustning, användbarhet och effektivitet var de kriterier som skulle mötas. Endast Wacom uppfyllde kraven. Uppföljningen av Wacoms lösning visade på ett positivt gensvar från användare, både vad gäller kundmötet och i efterarbetet. En granskning gjord av Sveriges Kriminaltekniska Laboratorium visar att lösningen är säker och att den inte möter några juridiska hinder.
– Detta är en extremt tillförlitlig och robust produkt, som överstiger de strikta kraven i det europeiska e-signaturdirektivet. Wacoms lösning klassas som ”advanced qualified electronic signature”, som är den högsta nivån i regelverket, säger Uwe Würzberger.
Wacoms lösning kombinerar biometriska data i den handskrivna signaturen, kontextuell data och en kryptografisk hash-kod av original­dokumentet.
– Det är helt utan risk. Digitala signaturer är mycket mer tillförlitliga i en forensisk analys än papperssignaturer eftersom de innehåller så mycket mer data. Alla förfalskningar avslöjas, säger Uwe Würzberger.
Efterfrågan på Wacoms produkter för elektroniska signaturer växer mycket kraftigt. Med sin mycket sofistikerade teknologi, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnadseffektivitet är det signeringslösningen för framtiden.

Wacom
Wacom, som är känt för sin kreativa och innovativa teknologi för datorbaserad design och filmanimation är en ledande leverantör av elektroniska signeringsplattor och -pennor samt mobila signeringslösningar. Såväl banker och andra kommersiella aktörer som den offentliga sektorn använder sig i allt större utsträckning av Wacoms lösningar för säker och kostnadseffektiv signering. Företaget grundades och har sitt huvudkontor i Japan och har kontor i Nordamerika, Europa och Kina.

Kontakt (endast engelska):
E-post: Uwe.Wuerzberger@wacom.eu
www.wacom.comsignature.wacom.eu
www.wacom.com

Comments are closed.