Stora förändringar återstår

Text: Cristina Leifland

Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen. Foto: Håkan Flank

Sedan finanskrisen 2008 har en strid ström av regelverk implementerats i bankväsendet.
Men ännu återstår många genomgripande förändringar som skapar utmaningar för svenska banker.

Det är lätt att tro att de många nya, internationella regelverken som tillkommit sedan finanskrisen 2008 redan är på plats. Men fortfarande står flera stora förändringar inför dörren. En sådan är den strukturreform som just nu förhandlas i EU. Den kan innebära att stora banker delas upp i flera enheter, där tradingverksamhet avskiljs från traditionell verksamhet och bedrivs i ett separat bolag.
– En sådan uppdelning skulle slå hårt mot det svenska systemet med universalbanker, som vänder sig till alla sorters kunder och som tillhandahåller alla typer av tjänster. Universalbanker finns visserligen i andra länder också, men i Sverige är den här modellen starkt kopplad till den svenska ekonomin, som är väldigt exportorienterad. Då är det extra viktigt att bankerna är konkurrenskraftiga på alla områden, med exempelvis valutaaffärer, exportkrediter och annat, säger Johan Hansing, chefsekonom på Svenska Bankföreningen.

Bruttosoliditet
En annan förändring är det riskbaserade kapitalkravet, eller så kallad bruttosoliditet. Det har sin grund i att många banker i samband med finanskrisen visade sig ha för lite kapital för att hantera sina förluster. Det krav som nu ska fastställas av Baselkommittén utgår inte från hur riskfylld en viss typ av utlåning är, utan behandlar all risk enhetligt. Det sätter tak på bankernas utlåning baserat på hur mycket kapital en bank har.
– Det kommer med andra ord inte att spela någon roll om banken lånar ut pengar till en stabil villaägare med väldigt låg risk eller till något högriskprojekt. Kapitalkravet blir detsamma. I vår mening skulle detta vara mycket negativt för svenska banker, som är väldigt duktiga på att styra och prissätta utifrån risk. Därför är det viktigt att den slutgiltiga utformningen av detta blir så bra som möjligt för de svenska bankerna, säger Johan Hansing.
På den inhemska agendan finns också många viktiga framtidsfrågor för de svenska bankerna. Hushållens höga skuldsättning och de aviserade reglerna om amorteringskrav är två frågor som har stor betydelse för såväl bankerna som den breda allmänheten. Från Bankföreningens sida ville man hellre se självreglering än lagstiftning, men detta bedömdes inte vara förenligt med konkurrensreglerna och Finansinspektionen ska därför formulera ett förslag på bindande krav. Detta är inte helt enkelt, framhåller Johan Hansing.
– Det är väldigt viktigt att detta utformas på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Hur ska man exempelvis definiera nya lån? Vad händer om man byter bank eller bostad och har ett befintligt lån? Det har långtgående konsekvenser för väldigt många låntagare.

Digitalisering
En annan viktig fråga är digitaliseringen av banktjänster och övergången till ett alltmer kontantfritt samhälle.
–Den här omställningen går oerhört snabbt. Svenska banker ligger väldigt långt fram i många avseenden, med avancerade lösningar. Ta bara vanliga överföringar och betalningar. För inte länge sedan tog de tre dagar, nu går det på tre sekunder, säger Johan Hansing.
– Men med utvecklingen kommer många nya utmaningar och nya konkurrenter. Det gäller att hålla jämna steg med utvecklingen för att inte tappa i konkurrenskraft. Vi ser redan idag helt nya aktörer på marknaden.
Han framhåller att de svenska bankerna är mycket välfungerande i internationell jämförelse. Det svenska bankväsendet klarade av finanskrisen bättre än kanske några andra och är stabila och lönsamma. Bankerna har en grundläggande samhällsfunktion och är en förutsättning för investeringar och företagande som leder till välstånd och tillväxt.
– Det finns all anledning att vara stolt över den svenska bankmodellen. Det finns mycket att bygga vidare på, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Stabila och välkapitaliserade banker är helt avgörande för att få fart på ekonomin i Europa och där är svenska banker ett föredöme.

Comments are closed.