Regleringspendeln
har slagit för långt

Text: Anette Bodinger

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring. Foto: Svensk Försäkring

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring. Foto: Svensk Försäkring

Nästa år träder Solvens II i kraft. Nu pågår finslipning av de sista detaljerna.
– Ytterst handlar det om att åstadkomma en ändamålsenlig reglering som inte hämmar försäkringssektorns förmåga att bidra till tillväxt, säger Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring.

Den förra finanskrisen sätter fortfarande spår i form av en mängd nya regleringar som håller på att utarbetas av EU. Regleringarna är inte bara till för att förhindra framtida kriser, utan handlar även om att stärka konsumenternas förtroende för finanssektorn.
– Vi kan se tillbaka på ett antal år då vi noterat många nya och mycket detaljerade initiativ till regleringar. Med tiden har det kommit en ökad insikt om att detaljstyrningen har gått för långt och riskerar att hämma finanssektorns förmåga att bidra till tillväxt och investeringar. Pendeln har slagit för långt även om målsättningen är bra, säger Christina Lindenius.
Det viktigaste regleringsområdet för försäkringsföretagen är Solvens II som träder i kraft 2016. I och med det reformeras hela den grundläggande regleringen för försäkringsbranschen.
– Den rapportering som efterfrågas i Solvens II är mycket mer omfattande än vad många kunde drömma om i inledningsskedet. Det är stora mängder information som försäkringsföretagen ska lämna in till Finansinspektionen. Det ställer krav på bolagen, men även på Finansinspektionen som ska kunna bearbeta och använda informationen på ett rimligt sätt. Annars är det svårt att motivera de betydande kostnaderna för att samla in all denna statistik.
En annan sak som komplicerar genomförandet av Solvens II, särskilt för livbolagen, är att det inte finns några klara besked om den framtida regleringen av tjänstepensioner.
– I Sverige har en utredning lagt fram förslag till en ny tjänstepensionsreglering. Vi välkomnar en ny reglering, men det är oerhört viktigt att livbolagen snarast får klarhet i vilket regelverk som ska gälla för tjänstepensionerna, redan innan Solvens II träder i kraft.

Konsumentskydd
Finanskrisen bidrog till att skada konsumenternas förtroende för finanssektorn. På grund av dålig insyn, låg riskmedvetenhet och dålig hantering av intressekonflikter hade många människor framför allt i USA men också i EU köpt investerings- och försäkringsprodukter som inte passade dem. Därför tas det, bland annat på EU-nivå, fram något som närmast kan liknas vid en konsumentguide för inköp av investeringsprodukter.
– Den innehåller till exempel nya standarder för information om investeringar så att konsumenter kan välja finansiella produkter utifrån tydlig och gedigen information. I grunden handlar det om att skapa ett gott konsumentskydd, säger Christina Lindenius.
Det är inte bara på EU-nivå som man tagit initiativ för att stärka konsumentskydd och öka transparens. I Sverige har försäkringsbranschen tagit fram minpension.se samt ersattningskollen.se som ett resultat av den strävan.

Sänkt avdragsrätt
Vid årsskiftet sänktes avdragsrätten för privat pensionssparande. Den som sparar i en privat pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS) får från och med i år göra avdrag i deklarationen för belopp upp till endast 1800 kr per år. Det har även kommit ett förslag om att slopa avdragsrätten helt från och med 2016.
– Det här är bekymmersamt. Avdragsrätten tas bort utan att det görs eller har gjorts någon analys av hur stort behovet av pensionssparande är. Och det i en tid när vi vet att den allmänna pensionen för många utgör en allt mer krympande andel av slutlönen, säger Christina Lindenius, som menar att man borde vända på frågan.
– Fokus borde istället ligga på hur man kan stimulera människor till ett långsiktigt sparande. Jag efterlyser ett omtag och en analys av medborgarnas behov av att spara på lång sikt och hur det kan stimuleras.

Comments are closed.