Outsourcingleverantörer står
för riskvilja och flexibilitet

Text: Annika Wihlborg

Maria Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

Maria Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har valt att sedan 2014 outsourca sin applikationsutveckling och applikationsförvaltning. Det senaste året har fokus i mångt och mycket legat på att starta upp outsourcingsamarbetet i ett produktionsläge samt att utforma effektiva rutiner för beställningar och processer.

It-avdelningens nya arbetsspråk är engelska och flera av de tidigare medarbetarna på företagets it-avdelning arbetar numera hos någon av försäkringsverksamhetens fyra outsourcingleverantörer.
– Eftersom vi valde att outsourca med personalövergång var det viktigt att välja leverantörer med representation i Sverige. När våra tidigare medarbetare istället kunde erbjudas tjänster hos outsourcingleverantörerna var det ett sätt för oss att säkra upp den strategiska kompetens vi behöver. Vi var också måna om att inleda samarbete med aktörer med erfarenhet från it-hantering i länder med lägre kostnadsnivå än Sverige, säger Maria Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkringar.

Ökat intresse för standardsystem
En trend på marknaden är, enligt Maria Jerhamre Engström, att allt fler banker och försäkringsbolag överväger olika typer av standardsystem, vilket har den positiva effekten att fler aktörer delar på systemutvecklingskostnaderna och att fler får tillgång till effektiva basfunktionella lösningar.
– Mitt intryck är att merparten av alla bank- och försäkringsbolag arbetar med outsourcing i någon form, men få har tagit steget fullt ut och gått i våra fotspår genom att outsourca såväl systemutveckling som systemförvaltning, säger hon.

Stärkt innovationskraft
Hon anser att organisationer som outsourcar bör ta vara på möjligheten till kompetensöverföring från andra branscher. Outsourcingleverantörerna arbetar ofta brett och branschöverskridande, vilket innebär att de kan överföra erfarenheter mellan andra branscher och bank- och försäkringssektorn.
– Leverantörer med erfarenhet från flera branscher har ofta en väl utvecklad förmåga att agera proaktivt och, genom sitt utifrånperspektiv, komma med förslag på hur deras kunder kan effektivisera sin it-verksamhet. En nära dialog mellan outsourcingleverantör och beställarorganisationen kan stärka beställarorganisationens innovationskraft, vilket är en värdefull tillgång, säger Maria Jerhamre Engström.

Mikael K Larsson, CIO på Alecta.

Mikael K Larsson, CIO på Alecta.

Har mognat i kravställarrollen
2007 tog Alecta fram en ny sourcing­strategi. I ett första led outsourcades it-driften, infrastruktur, arbetsplats och användarstöd. Sedan följde outsourcing av förvaltningen av bland annat ekonomisystem, personalsystem samt processen för dokumenthantering och scanningtjänster.
– It är så samordnat med bankernas och försäkringsbolagens verksamhet att det inte längre rör sig om separata företeelser. Vi inom it-verksamheten måste ha i åtanke att it är en integrerad del av affärsverksamheten. Vi behöver tänka kring hur vi kan skapa affärsmässigt värde. Det innebär även att vi måste vara beredda och se över nuvarande arbetssätt och vem som utför saker. Vi behöver överväga samarbetsformer, vara beredda att tänka nytt och samtidigt säkerställa att vi har en effektiv och stabil kärnverksamhet. Vi har mognat i vår kravställarroll. Idag förstår vi bättre vad vi kan få och inte kan få från outsourcingleverantörerna. Vi är mer specifika kring våra funktionella krav och vilken leverans vi efterfrågar, säger Mikael K Larsson, CIO på Alecta.

Efterlyser ökad takt
Han ser gärna att outsourcingleverantörer agerar lösningsorienterat även när det kommer till behov som kundorganisationens medarbetare uttrycker, exempelvis tillgång till en teknisk infrastruktur som gör det möjligt att arbeta var som helst eller tillgång till en viss typ av information även utanför kontoret.
– Jag efterlyser en ökad flexibilitet och riskvilja hos de stora outsourcingleverantörerna. De måste vara beredda att leverera även i mindre projekt och våga prova sig fram med nya lösningar. En ökad tjänsteutvecklingstakt och att även de stora outsourcingleverantörerna ligger mer i framkant vad gäller att testa ny teknik vore också mycket positivt. Om de stora leverantörerna inte svarar upp till kundernas behov ser sig bankerna och försäkringsbolagen förstås om efter andra leverantörer, ofta mindre aktörer som är mer snabbfotade och är mer benägna att då och då ta en affärsmässig risk, säger Mikael K Larsson.

Comments are closed.