Nya beteenden förändrar arbetssätt

Text: Sandra Ahlqvist

Fredrik Lidman, chef för it-avtalsstyrning hos Länsförsäkringar.

Fredrik Lidman, chef för it-avtalsstyrning hos Länsförsäkringar.

På en allt mer reglerad marknad gäller det för finansbranschens aktörer att på allvar visa sina innovativa framfötter och sätta såväl kunderna som säkerheten och flexibiliteten i fokus. En strategiskt utformad it-arkitektur är ett viktigt led i den strävan.

På Länsförsäkringar driver chefen för it-avtalsstyrning, Fredrik Lidman, arbetet inom it-säkerhet och -arkitektur, leverantörsstyrning och inköp av it-tjänster. Under de senaste två åren har företaget förändrat stora delar av sin it-organisation för att förflytta sig mot en helt ny leveransmodell.
– Den största utmaningen för it inom finansbranschen i nuläget är hur kundbeteendet har förändrats. För tio år sedan omfattade digitala tjänster webben, idag är den snabbast växande kontaktytan mobiltelefoner. Det påverkar naturligtvis affärsverksamheten och hur kunderna bemöts i form av produkter, öppettider och funktioner. Därutöver blir också den analytiska sidan betydligt viktigare – de fysiska mötena blir färre men aktörerna inom området behöver fortfarande känna sina kunder och kunna ge bra service och rådgivning. Vi har själva satsat mycket på det, vilket visat sig i att vi fått flera priser för både vår webbsajt och våra mobila funktioner de senaste åren.

Skapar en konfigurerbar verksamhet
Lidman konstaterar att de olika tjänster aktörerna tillhandahåller naturligtvis återspeglar hur den digitala utvecklingen rör sig i övrigt och att det är angeläget att vara flexibel för att kunna leverera produkter som motsvarar behoven.
– En anledningen till att vi har valt att outsourca delar av vår it-verksamhet och driva en förflyttning av våra system mot standardsystem är att det finns starka produkter och partners att hämta både inom bank och försäkring. Man kan dra nytta av den här typen av system för att skapa en bättre och snabbare konfigurerbar verksamhet och därmed anpassa sina produkter för ett bättre kundmöte. Internt ligger vårt fokus snarare på information än teknologi och därmed siktar vi också på att fortsätta utforma nya leveransmodeller från molnet, men ännu så länge känner vi att molntjänsternas säkerhet inte riktigt håller måttet. Det sker en mognad inom it-säkerhet och molnet just nu och vi följer den utvecklingen noga. Det är viktigt att det görs på ett medvetet sätt så att ingen information äventyras och att våra kunder kan känna sig trygga, avslutar Lidman.

Comments are closed.