Nordicstation – stolta IT-proffs på finansmarknaden!

nordicstation_IMG_7433

Sedan Nordicstation grundades 2000 har företaget gått stadigt uppåt. Idag bistår de aktörer inom finansbranschen med skräddarsydda systemlösningar inom rapportering, Business Intelligence och webb.

För att kunna hantera de nya krav och regelverk som sköljer över finansbranschen är det centralt för verksamheter inom området att ha en väl utarbetad infrastruktur. Vice VD Johanna Persson Green på Nordicstation har en bakgrund inom bank- och finansbranschen och bred erfarenhet av exempelvis regelrapportering, EU-regelverk, internationella transaktioner och kapitaltäckning. Hon understryker att ett stabilt systemstöd för rapportering, kontroll och uppföljning kan innebära såväl kostnadseffektivisering som ett smidigare arbetsflöde.
– Har man bra förutsättningar kan man snabbt tillmötesgå omvärldens krav på rapportering och information. De förändrade villkoren på marknaden påverkar inte bara hur finansaktörerna måste arbeta utan även hur behoven runt deras olika system ser ut och hur mycket stöd de behöver från sina IT-leverantörer. Här på Nordicstation har vi märkt av förändringen tydligt – idag är vi oftast delaktiga från projektens första steg och sköter allt från utredningar och kravställningar till utveckling, drift och förvaltning åt våra kunder. De som anlitar oss kan känna sig trygga i att vi tar ett totalansvar för vår leverans.

Johanna Persson Green, Vice VD på Nordicstation.

Johanna Persson Green, Vice VD på Nordicstation.

Branschanpassade lösningar
Oftast arbetar programmerarna på Nordicstation helt med branschanpassade lösningar baserade på kundernas specifikationer. Nära samarbeten med flera av Sveriges banker gör att konsulterna har byggt upp en stor kompetens och erfarenhet kring t.ex. Compliancerelaterade behov, kapitaltäckning, EDM-modellen, samt regelstyrd rapportering såsom EMIR, Mifid och FATCA.
– I stället för att köpa färdiga system som kunderna behöver forma sina rutiner efter, gör vi tvärtom och skräddarsyr våra lösningar efter deras behov. Idag hinner regelverken knappt fastställas innan finansaktörerna står inför nya implementeringar och då kan det kännas tryggt att ha ett sådant hängivet och duktigt gäng programmerare som sköter IT-strukturen. Vi outsourcar aldrig utan ställer höga krav på kompetens och utbildning. Var och en på Nordicstation brinner verkligen för sitt område – vi brukar säga att vi är stolta nördar!

Stöttar Compliance i rapportering
Ett exempel på Nordicstations produkter är systemet Sharelock, som förenklar kontroll av anställdas och närståendes affärer. Då det råder anmälningsskyldighet för olika innehav av finansiella instrument är många verksamheter skyldiga att föra en förteckning över vissa anställdas och uppdragsgivares innehav och transaktioner. Sharelock hjälper verksamheten att på ett säkert och kontrollerbart sätt hantera de anställda som berörs av anmälningsplikten och stöttar Compliance i rapporteringen.
– Produkter som hjälper till att strömlinjeforma verksamheter på det här viset är en av våra stora styrkor. Vi har även närliggande produkter som hanterar exempelvis insynsregister, loggböcker, flaggning och rogue trading.

Det bästa av två världar
Nordicstations engagemang avspeglas också i såväl samarbeten och arbetssätt som i vilka produkter man väljer att utveckla. Nordicstation utvecklar så klart egna produkter, men samarbetar gärna med andra där det är bättre för kunden. Det är den filosofin som har lett till ett långvarigt samarbete med Microsoft och ett nytt med irländska CR2.
– Vi arbetar med CR2 för att erbjuda en stabil plattform som ger bankernas kunder simultan åtkomst till olika självservicetjänster, såsom mobilbank, sms och internetbank utan att tumma på säkerheten. Genom CR2 kan vi erbjuda bankerna en väl beprövad och säker självserviceplattform som tillåter banken att själva anpassa sin specifika installation så att det passar in i deras verksamhet, på deras villkor. På så sätt kan vi ge kunden dessa komplexa lösningar på ett kostnadseffektivt och bra sätt.

Kreativitet och innovation
Nordicstation lägger stort fokus på vidareutbildning av sina konsulter för att säkerställa fortsatt hög kompetensnivå. Konsulterna använder välbeprövade metoder och kreativitet för att nå kostnadseffektiva och innovativa lösningar på komplexa problem. Nordicstation levererar inom budget och tidsplan med hög kvalitet.
– Nordicstation är inte ute efter att expandera för sakens skull. Kunderna gillar det vi gör och vi växer därefter. Våra utvecklare är några av de bästa i branschen och vi jobbar alltid i team för att nyttja hela bredden av vår samlade kunskap och erfarenhet. Vi utvecklar det kunderna vill ha och väljer rätt konsult och partner till rätt projekt, avslutar Johanna Persson Green.

Nordicstation
Nordicstation grundades 2000 och har haft en mycket stabil och positiv tillväxt från starten. Idag har företaget 45 anställda och omsatte 2013/2014 ca 55 miljoner kronor. Nordicstation är en certifierad Microsoft Business Intelligence partner och även certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001.
Våra skickliga konsulter skapar värde för företag och deras kunder genom skräddarsydda lösningar inom: regelrapportering för bank och finans, Business Intelligence och funktionella webblösningar.
Nordicstation erbjuder bland annat specialanpassade lösningar för Compliancefunktionen, såsom effektivisering kring hantering av de personer som träffas av regelverket för insynsrapportering. Man har idag ett flertal kunder inom företagets Compliancerelaterade lösningar och arbetar mycket nära denna kundgrupp genom t.ex. usergroupmöten, för att ytterligare skräddarsy lösningar just för dem.

www.nordicstation.comNordicstation AB
Roslagsgatan 35-37
113 54 Stockholm
Tel: +46 8 579 339 00
E-post: kontakt@nordicstation.com
www.nordicstation.com

CR2 & Nordicstation
CR2 hjälper banker att minska kostnader och öka intäkter genom att erbjuda de bästa tänkbara självbetjäningstjänsterna. CR2’s multikanalplattform BankWorld levererar en komplett serie integrerade tjänster som inkluderar uttagsautomater, internetbank, mobilapplikationer och telefonbank genom en gemensam självbetjäningsplattform. nordicstation_cr2 logo 4 colour 2005 straplineResultatet blir att kunden får en konsoliderad bild av sina konton vid alla kontakter med banken. CR2 har sitt huvudkontor i Dublin, Irland och har mer än 100 kunder i över 60 länder runt om i världen. Genom sitt partnerskap med Nordicstation erbjuder man nu BankWorld även på den skandinaviska marknaden.

Comments are closed.