Nöjd med hastigheten
på din digitala resa?

Vahid Zohali, Vice President Banking Sector på Tieto.

Vahid Zohali, Vice President Banking Sector på Tieto.

Den digitala resan går med hisnande hastighet. Med sig för den helt nya affärsmodeller och nya krav och förväntningar från kunder.

– Frågan som varje företag måste ställa sig är om man är nöjd med hastigheten på den digitala resan. Det är helt avgörande att man ligger i framkant för att anpassa verksamheten till nya krav och affärsmodeller. Teknologin blir mindre, snabbare och mer integrerad i en hisnande fart och det får enorma effekter för banker och försäkringsbolag. Vi märker en tydlig trend att det ofta finns ett gap mellan nya krav och anpassningsförmågan, säger Vahid Zohali, Vice President Banking Sector på Tieto, Nordens största IT-tjänsteföretag.
Den digitala teknologin förändrar i grunden gamla, väletablerade struk­turer. Enligt vissa forskare kommer den att ha en ännu större påverkan än den industriella revolutionen. Och den digitala vågen har bara börjat. Det är bara att föreställa sig vilka förändringar det kommer att medföra för världsekonomin när två till tre miljarder nya användare globalt får tillgång till den digitala världen.
Vahid Zohali framhåller att många andra sektorer redan helt har stöpts om av den digitala teknologin. I exempelvis rese-, film- och musikbranscherna har många etablerade aktörer tappat stora marknadsandelar eller helt slagits ut av uppstickare som skapat nya digitaliserade affärsmodeller, som efterfrågas av kunderna.
– Samma sak händer nu inom bank och finans. Kartan ritas om och företag som halkar efter kommer att få mycket svårt att återhämta sig, säger han.

Stora möjligheter
Samtidigt som digitaliseringen innebär stora utmaningar för den också med sig en enorm utvecklingspotential. Inte minst nordiska spelare, som jämförelsevis ligger ganska långt fram i sin digitalisering, har stora möjligheter att kapitalisera på den nya tekniken och skapa helt nya affärsmodeller på en global marknad, där t.ex. traditionella bankkontor har förlorat sin betydelse. Allt lägre avkastning och dagens historiska minusränta driver på behovet av att tänka nytt och kreativt.
– Se bara på snabbt växande fenomen som crowd funding och crowd lending. Hela spelplanen ändras. Banker skulle kunna skapa effektiva modeller för att tillhandahålla funktionalitet om de är snabba med att upptäcka möjligheterna och agera. Vår mission är att vara en katalysator för våra kunder så att de kan dra fördel av den utveckling som nu sker, menar Vahid Zohali och tillägger att ytterligare en utmaning är de många nya regelverk som finansbranschen idag måste anpassa sig till. För att kunna stötta kunderna på bästa sätt har Tieto satsat på specialistkompetens inom området.

Ny kundupplevelse
Avgörande för banker och försäkrings­bolag är att i snabbare takt effektivisera sin verksamhet genom automatisering, modernisering, outsourcing och an­vänd­ningen av moln­baserade tjänster inom både infrastruktur och applikationer. Men minst lika viktigt är att de hittar nya sätt att möta och vårda sina kunder. Tieto har avsevärt stärkt sin affärskonsultverksamhet och satsar stort på att hjälpa kunder att transformera kundmötet genom konceptet Customer Experience Management.
– Vi vill att våra kunder ska kunna erbjuda en optimal digital upplevelse för sina kunder. Det är i den digitala världen som kundmötet i allt större utsträckning sker och de aktörer som har de bästa digitala redskapen är de som kommer att bli vinnare på den nya marknaden, säger Vahid Zohali.
Tieto har under 47 år legat i framkant för att leverera de bästa och mest framtidsinriktade IT-tjänsterna för sina kunder. Genom sin egen digitala resa har företaget skaffat sig bred och djupgående erfarenhet av de krav som ställs på effektiva lösningar, framhåller Vahid Zohali.
– Vi är en affärspartner med gedigen branschkunskap om den digitala transformationen. Tillsammans med våra kunder skapar vi framtiden!

Tieto
Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.
www.tieto.com
Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm.
www.tieto.com

Comments are closed.