MORS – dynamisk hantering
av likviditet och analys

MORS lösningar erbjuder dynamisk ALM och löpande riskanalys. Installation, test och drift sker innan licensavtalen skrivs.

MORS lösningar erbjuder dynamisk ALM och löpande riskanalys. Installation, test och drift sker innan licensavtalen skrivs.

Bankernas ALM-, treasury- och risk-avdelningar står konstant inför nya utmaningar i form av mer komplexa och stringenta regelverk, mer omfattande rapporteringskrav och ett behov av korrekt realtidsinformation.
– MORS Software möjliggör en dynamisk analys och hantering av bankernas likviditetsposition i realtid, säger Mika Mustakallio, CEO vid MORS Software.

Den pågående utvecklingen mot hårdare reglering, mer omfattande rapporteringskrav, ett ökat behov av realtidsanalys och information inom treasury-verksamheten samt kontinuerlig realtidsuppföljning av risker har förstärkts under de senaste åren. Tiden då det fanns en klar skiljelinje mellan kortsiktig likviditetshantering och långsiktig balansräkningsstyrning är förbi. Kort sagt måste dagens och morgondagens system vara mer dynamiska än någonsin tidigare.

– Vi slåss mot globala IT jättar och våra lösningar måste alltid vara smartare, mer resultatdrivande, än deras, säger Mika Mustakallio, CEO MORS Software.

– Vi slåss mot globala IT jättar och våra lösningar måste alltid vara smartare, mer resultatdrivande, än deras, säger Mika Mustakallio, CEO MORS Software.

Sparar pengar åt kunden
Genom MORS system kan bankerna spara pengar genom att hantera sin likviditet och styra sin balansräkning på realtidsbasis. Med den informationen kan verksamheten styras dynamiskt samtidigt som banken, med samma säkerhet, kan optimera sina buffertar.
– Vi har sett att realtidsanalys och rapportering inom bankens kärnverksamhet har gått från ”nice to have” via ”verksamhetsnytta” till ”must have”, säger Mika Mustakallio och fortsätter:
– Vårt system låter bankerna använda diverse källdata från olika system i olika intervall. Nyckeln är hur de viktigaste och mest meningsfulla balansposterna kan uppdateras i realtid och närtid, medan mindre volatila poster kan uppdateras med glesare intervall, till exempel dagligen. Den gamla ordningen där treasuryrapporter, rekommendationer och prognoser baseras på kvartals-, månads- eller veckodata, är obsolet för banker som vill optimera resurserna.
– Vårt system är anpassat för optimering av likviditet, kapital och risker samt för intern och extern rapportering, till exempel BASEL III och CRR/CRD IV. Vi levererar alltså ett system som med marginal uppfyller alla nya regelkrav.

Lång erfarenhet
– Vår bakgrund är inom bankväsendet. Vi förstår kraven treasuryavdelningar står inför vad gäller optimeringen av likviditet, kapital och intjäning i en kraftigt föränderlig värld, säger Mustakallio, som är en av MORS grundare och åtta delägare.
MORS Software har växt med i genomsnitt 20 procent per år sedan starten 2006. Redan idag finns 28 installationer av MORS realtids treasury och riskhanteringslösningar hos banker i över 10 länder.
Bolagets historia börjar hos Handelsbanken 1996. Då skapades lösningar exklusivt för den anrika storbanken. Tio år senare gick MORS (Middle Office Reporting System) ut till hela bankmarknaden. Redan från start formades ett unikt arbetssätt, ett ekonomiskt och driftmässigt alternativ till de globala IT-jättarnas system.
– I början fick vi kommentarer om vår storlek. Kunde vi som mindre företag leverera det vi sade med de funktioner, den driftsäkerhet och de resultat vi lovade? Svaret blev att vi skapade en lösning där vi kan installera vårt system så att kunden kan se det fungera i drift, ser att de tjänar pengar på våra lösningar och först därefter tecknar sig för en hyreslicens. Det är fortfarande vårt arbetssätt, säger Mika Mustakallio.
Med de argumenten och den funktionaliteten har MORS idag installerats i banker i bland annat Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, New York, Moskva, Singapore, Hong Kong och Shanghai.

Behåller kärnkompetens
– Vi behåller all kärnkompetens inom MORS. Den kunskap vi behöver för att systemet skall fungera, ständigt utvecklas och ha fullgod support har vi på plats i Helsingfors. Kärnkompetensen outsourcas inte till ”billigare” länder. Det är en kvalitetsfråga, intygar Mustakallio.
Kärnkompetens i sammanhanget är ALM, risk och treasury know-how, komplex finansmatematik, systemutveckling, projektkoordinering och support. Alla andra funktioner har MORS outsourcat av effektivitets- och kostnadsskäl.
– Vi formar och anpassar oss efter det vi vet fungerar och det marknaden kräver och kommer att kräva. Redan 1996 började vi med realtidskontroll för tradingverksamhet. 2000 var det realtidsanalys för bankernas treasuryverksamhet. 2013 erbjöd vi realtidsanalys, monitorering och rapportering av likviditet inom treasury, säger Musta­kallio och avslutar:
– Vi ser det inte bara som att vi ska lösa kundernas nuvarande krav. Vi ligger hela tiden längre fram och formar system med moduler som är lätt anpassningsbara när regelverken förändras och stramas åt, vilket sker kontinuerligt.

MORS Software
Dynamisk hantering av:
• Treasury
• Risk
• Likviditet
www.morssoftware.com• ALM
www.morssoftware.com

Comments are closed.