Komplett och beprövad IT-lösning för livförsäkringsbolag

Juha Saksi, EVP Sales & Marketing. Foto: Ilkka Vuorinen

Juha Saksi, EVP Sales & Marketing. Foto: Ilkka Vuorinen

Profit Software erbjuder modulära systemlösningar som tillgodoser liv- och pensionsförsäkringsbolags samlade IT-behov. Profit Life&Pension är en kostnads­effektiv och beprövad lösning som utvecklats specifikt för försäkringsbranschens behov.

Ilkka Starck, vd för Profit Software. Foto: Ilkka Vuorinen

Ilkka Starck, vd för Profit Software. Foto: Ilkka Vuorinen

Profit Life&Pension täcker alla nyckelprocesser, inklusive produktutveckling, försäljning och hantering av tjänster och ärenden med maximal automatisering.
– Vår lösning är stabil, tillförlitlig och samtidigt framtidssäkrad eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår tekniska bas utifrån kundernas krav och aktuella regleringar. Vi fokuserar nu på att förstärka vår position på den Nordiska marknaden, med tonvikt på Sverige, säger Profit Softwares vd Ilkka Starck.
I egenskap av Finlands ledande IT-leverantör till livförsäkringsbranschen bedriver Profit Software sedan drygt 20 år tillbaks långsiktiga samarbeten med merparten av Finlands ledande livförsäkringsbolag. De har även kunder i Polen och de Baltiska länderna. 2014 tog företaget steget in på den svenska marknaden, då ett långsiktigt partnersamarbete med ett av Sveriges största försäkringsbolag inleddes.

Effektiviserar verksamheten
Profit Life&Pension hjälper livförsäkringsbolag att accelerera sin produktutveckling och effektivisera implementeringen av nya produkter och tjänster. Lösningen reducerar bolagens backofficearbete och medför också att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, utan att behöva ägna sig åt IT-utveckling eller uppdateringar av befintliga system.
– Vår gedigna branscherfarenhet är en av våra främsta styrkor, vi har drygt 20 års erfarenhet av att utveckla IT-lösningar för livförsäkringsbranschen. Det innebär att vi har en etablerad förståelse för och kompetens kring våra kunders processer och behov. Våra insikter i hur livförsäkringsbranschen fungerar är förstås värdefulla tillgångar i utvecklingsarbetet, säger Juha Saksi, ansvarig för försäljning och marknadsföring på Profit Software.

Modulbaserad lösning
IT-utvecklingen på livförsäkringsmarknaden rör sig allt mer mot modulära lösningar, vilket möjliggör successiva systeminvesteringar och implementeringar. Profit Life&Pension är ett modulärt system som tillåter kunden att addera nya moduler i egen takt. Det medför i sin tur snabbare driftsättning och ökad kontroll på investeringarna. Profit Life&Pension svarar upp till aktuella behov och regleringar och minimerar risknivån i implementationen.

Profit Software
Profit Software förser sedan 1992 försäkringsbolag med beprövade och toppmoderna IT-lösningar. Profit Life&Pension är en lösning för Liv- och Pensionsförsäkringsbolag som vi utvecklat med hjälp av våra 20 års erfarenhet av IT-användning inom försäkringsbranschen.
www.profitsoftware.se/solution/profit-lifepension/
Profit Software
Gräsabrinken 2
02200 Esbo
Tel: +358 9 681 731
E-post: info@profitsoftware.com
www.profitsoftware.se/solution/profit-lifepension/

Comments are closed.