INFODESIGN tar digitala formulär till en helt ny nivå

Hannes Granat, VD för INFODESIGN.

Hannes Granat, VD för INFODESIGN.

– Nu behöver banker och försäkringsbolag inte längre fundera över vilken skärm deras digitala formulär ska anpassas till. Finns det ett pappersformulär för ifyllnad på ett kontor, då finns formuläret, med hjälp av vår lösning även tillgängligt på datorer, smartphones och plattor, säger Hannes Granat, VD för INFODESIGN.

INFODESIGN är ett företag som inte bara gjort blanketter och formulär smartare genom åren. De har också digitaliserat och förenklat hela blanketthanteringen för banker, försäkringsbolag och – inte minst – deras kunder.
– Idag behöver det inte vara någon skillnad i tjänsteutbudet beroende på vilken teknik kunden väljer att använda när de t.ex. vill fylla i en låneansökning eller teckna en försäkring. PC, platta eller smartphone spelar ingen roll, säger Hannes Granat.
Möjliggörare i det här fallet är den nya versionen av plattformen Adobe AEM Forms, som tagit blankettförfarandet till en helt ny nivå.
– Tidigare gjordes ett digitalt formulär som sedan publicerades som en PDF, vanligtvis anpassat för Adobe Reader på PC. Nu kan du få den publicerad som ett responsivt dokument som kan visas och fyllas i på alla typer av skärmar och webbläsare. Det fina är att det inte innebär tre gånger så mycket jobb, allt detta sker per automatik, berättar Hannes Granat.

Enkelt för alla
För banker och försäkringsbolag innebär detta att många tidsödande arbetsmoment helt försvinner.
– Serverplattformen driftas av IT-avdelningen. Men underhåll och publicering av dokument är inget IT-jobb. Det görs enkelt av handläggaren som ansvarar för området. När ett uppdaterat formulär publiceras, uppdateras det automatiskt och görs i samma ögonblick tillgängligt för alla olika skärmar. Svårare än så behöver det inte vara.
INFODESIGN har sedan starten haft fokus på elektroniska formulär och plattformar för dokument- och formulärhantering inom bank och försäkring. Med åren har allt fler banker och försäkringsbolag upptäckt fördelarna med verksamhetens gedigna kunnande.
– Vi har varit med på hela resan, vi kan formulär, användargränssnitt och inte minst lagar, regler och standarder. Siktet är inställt på att fortsätta på den inslagna vägen. Inom bank är vi redan en stor aktör, nu satsar vi stort på att nå samma position även bland försäkringsbolagen.
Inom två – tre år räknar Hannes Granat med att INFODESIGN tagit steget in i försäkringsbranschen på allvar.
– Då är vi en etablerad aktör med långvariga kundrelationer i både Sverige, Norge och Danmark inom bank och försäkring. Den resan har redan börjat.

INFODESIGN – Adobe Enterprise Solution Partner, Business
INFODESIGN bildades 1998 av Göran Olsson och Göran Persson. De var pion­järer inom e-blanketter och formulär i Sverige och såg redan i början av 1990-talet potentialen med att digitalisera blanketter och hanteringen av dessa. INFODESIGN har sedan starten haft fokus på elektroniska formulär och plattformar för dokument- och formulärhantering inom bank och försäkring och är specialiserade på Adobes plattform för XML-baserad dokument- och formulärhantering, Adobe Experience Manager Forms, tidigare Adobe LiveCycle.

www.INFODESIGN.seINFODESIGN
Tel: 040-530 250
E-mail: info@infodesign.se
www.INFODESIGN.se
Adobe Enterprise Solution Partner, Business

Comments are closed.