Inca möjliggör kundernas
IT-strategi

Jan Paju, marknadschef  och Hans von Knorring, vd på Itello.

Jan Paju, marknadschef och Hans von Knorring, vd på Itello.

Itello startades 2003 utifrån visionen att skapa ett standardiserat och långsiktigt hållbart administrativt system för livförsäkringsbolag. Sedan dess har Itello effektiviserat såväl stora som mindre och medelstora livförsäkringsaktörers dagliga administration.

Itellos standardsystem Inca – med stor produktbredd och en långsiktig arkitektur erbjuder livförsäkringsbolag en hållbar IT-strategi. De administrativa processerna är likartade i samtliga livförsäkringsbolag. Ett standardiserat system – där flera bolag delar på utvecklings- och förvaltningskostnaderna blir mer kostnadseffektivt än om varje bolag själva ska stå för utveckling och förvaltning. Itellos standardsystem gör det möjligt att över tid ha tillgång till en systemlösning som uppfyller de absolut senaste kraven vad gäller funktionalitet, teknik och regelverksanpassning.
– Många livförsäkringsbolag använder egenutvecklade och föråldrade IT-system med begränsade utvecklingsmöjligheter. Ett lapptäcke av olika system kan vara ineffektivt och kostsamt. Allt fler livförsäkringsbolag upptäcker fördelarna med vårt standardiserade system, som ersätter egenutvecklade lösningar, säger Itellos vd Hans von Knorring.

Kraftfull systemlösning
2014 var ett mycket framgångsrikt år för Itello, med en omsättning på 160 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 23,5 miljoner kronor. Framgången är ett resultat av flera faktorer, bland annat viljan till en ökad standardisering i försäkrings- och pensionsbranschen. Itello har lyckats med att få delar av branschen att inse fördelarna med branschgemensamma lösningar i ett system, som i detalj kan konfigureras efter kundernas behov. Itellos system är lika gångbart hos livförsäkringsjättar som hos uppstickaraktörer. Utvecklingen sker i nära samarbete med kunderna, deras samlade kunskaper och erfarenheter tillvaratas. Systemet kan dessutom användas i flera länder.
– En avgörande framgångsfaktor är vår kombination av duktiga utvecklare och medarbetare med en gedigen verksamhetskompetens och med specialistkompetens kring fondadministration, tjänstepensionshantering, utbetalningsprocesser, regelverkshantering och andra verksamhetskritiska områden för livförsäkringsbolag, säger Itellos marknadschef Jan Paju.

Itello
Itello erbjuder livförsäkringsbolag den nya generationens affärssystem, ett långsiktigt hållbart, standardiserat IT-system med stor möjlighet till individuell anpassning vad gäller produkter och annat bolagsspecifikt. Eftersom kunderna arbetar med livslånga processer och kundkontakter som sträcker sig över hela livet så bygger även Itellos strategiska partnerskap på långsiktighet.

www.itello.comItello
Regeringsgatan 28
111 53 Stockholm
Tel: 08-410 94 000
www.itello.com

Comments are closed.