Global erfarenhet med lokal kunskap ger optimala lösningar

Jennie Broström-Lundmark, Country Manager Enterprise Services Sverige, Area Sales Manager (FSI) North Cluster på HP.

Jennie Broström-Lundmark, Country Manager Enterprise Services Sverige, Area Sales Manager (FSI) North Cluster på HP.

Banker idag är alltmer konkurrensutsatta. De som optimalt utnyttjar digital teknik kommer att stå som vinnare i framtidens snabbrörliga bankmarknad.
Med sin globala närvaro har HP unik kompetens för att hjälpa nordiska banker att gå i bräschen.

Nordiska banker ligger på många sätt långt fram i ett internationellt perspektiv när det gäller elektroniska och mobila banktjänster. Det finns gott om digitala kanaler för bankärenden och en mycket stor del av kunderna använder sig framgångsrikt av dessa. Men det finns områden där andra länders banker har kommit betydligt längre. Ett exempel är Big Data, eller analytics, som innebär att de enorma mängderna information som skapas i kölvattnet av våra digitala aktiviteter analyseras och utnyttjas för att skapa individuellt anpassade erbjudanden och tjänster.
– Alla pratar om Big Data, men i Norden har det inte hänt så mycket på den fronten inom bankvärlden. I andra delar av världen, däremot, är bankerna väldigt duktiga på att analysera data, exempelvis sociala nätverk, och anpassa sina tjänster och göra dem personliga, berättar Jennie Broström-Lundmark, Country Manager Enterprise Services Sverige, Area Sales Manager (FSI) North Cluster på HP.

Analysera och påverka flöden
Ett exempel är att man analyserar stora mängder information från sociala medier för att se hur nya tjänster mottas, så att man sedan utifrån reaktionerna kan finjustera erbjudandena, skapa ett tydligt marknadssegment och även påverka flödena i sociala medier. Genom att kombinera informationen från de sociala medierna och den information man redan har i företaget kan man skapa en 360 graders vy av hur företaget och dess produkter och tjänster uppfattas av marknaden.
– Det handlar om att skapa värde för kunderna och konkurrensfördelar för den egna verksamheten. Företag som Google, Facebook och liknande har förstått detta och utnyttjar det mycket effektivt. Men många av de stora etablerade nordiska bankerna är kvar i ett väldigt traditionellt tänkande, förklarar Jennie Broström-Lundmark.
– Tack vare HP:s omfattande globala nätverk kan vi dra nytta av våra erfarenheter och kunskap från andra länder och hjälpa nordiska banker att utnyttja nya digitala möjligheter för att positionera sig på den lokala och internationella marknaden, säger hon.

Ledande på säkerhet
I Sverige är HP kanske framför allt känt för sina hård- och mjukvaruprodukter, som ligger i den absoluta framkanten. Men företaget är också en av de ledande leverantörerna av IT-tjänster, inte minst vad gäller IT-säkerhet. Bland kunderna finns företag och myndigheter med extrema säkerhetskrav. Myndigheter och ledande företag inom bank- och finans som nyttjar mobilitet och nya digitala kanaler för sina tjänster, ställer nya krav på cybersäkerhet.
– Vi är en av de absolut främsta när det gäller IT-säkerhet, med lösningar som möter extremt högt ställda krav. Cyberbrottsligheten är oerhört sofistikerad och det krävs att säkerhetssystemen hela tiden ligger steget före för att upptäcka, förhindra och förebygga intrång och bedrägerier. Många företag är ovetande om hur ofta de egentligen utsätts för attacker, säger Jennie Broström-Lundmark och tillägger:
– De flesta företag idag är under attack och infiltrerade utan att veta om det.

Bank och finans kärnområde
Hon framhåller att bank- och finanssektorn är ett kärnområde för HP och att nya avancerade säkerhetslösningar går hand i hand med den snabba utvecklingen av digitala tjänster i branschen. Det är en balansgång mellan att utveckla lättanvända tjänster för konsumenterna och säkerställa tillräckligt hög säkerhet.
– Konventionella lösningar räcker inte längre i det nya landskap som växer fram. HP har spetskompetensen för att skapa de riktigt innovativa lösningarna som framtidens banker behöver för att behålla konkurrenskraft och fortsätta att skapa värde.

HP
www.hp.comHP skapar nya möjligheter att påverka människor, företag, myndigheter och samhället på ett meningsfullt sätt med hjälp av teknik. HP, världens största teknikföretag, samlar utskriftsteknik, persondatorer, programvara, tjänster och IT-infrastruktur i en omfattande portfölj med lösningar för kundernas problem.
www.hp.com

Comments are closed.