En strategisk resurs i banker­nas affärsutvecklingsarbete

Text: Annika Wihlborg

Anna Grandt, head of digital strategy & governance på SEB.

Anna Grandt, head of digital strategy & governance på SEB.

Analysen av Big Data är en långsiktig utveckling som är här för att stanna. Medan försäkringsbranschen kommit en bra bit på vägen befinner sig stora delar av banksektorn ännu i startgroparna vad gäller analys av intern och extern data. Potentialen är stor och efterfrågan från kunderna finns där, men det gäller att agera strategiskt.

Big Data karakteriseras av volym, komplexitet och hastighet och har många tillämpningsområden kopplade till konkret kundnytta. Det kan ligga till grund för skräddarsydda erbjudanden och lösningar som baseras på kundernas preferenser och beteende och kan även leda till nya kundinsikter som kan utgöra en värdefull tillgång i affärsutvecklingsarbetet.

Drar lärdom av andra branscher
– Såväl SEB som andra banker befinner sig för närvarande i början av arbetet kring att förstå hur intern och extern data kan användas för att ge kundnytta. Det beror, enligt Anna Grandt, på att banksektorn överlag föredrar beprövade lösningar och system. Bankerna kan dra lärdom av andra branscher, som kommit längre i arbetet med att dra värdefulla slutsatser ur ett Big Data underlag, säger Anna Grandt, head of digital strategy & governance på SEB.
Allt fler bankkunder efterfrågar möjligheten att enkelt kunna överblicka sin samlade ekonomi. Anna Grandt menar att det kan leda till fler gränsöverskridande Big Data-samarbeten mellan olika banker, inte minst för att kunder med engagemang i flera olika banker ska kunna överblicka sin privatekonomi. Det kan också generera en växande marknad för aktörer som erbjuder bankkunder en möjlighet att överblicka sin ekonomi via en bankoberoende tjänst.

Hjälper till att ligga steget före
– Kunskap om beteenden och behov kan användas till att optimera kundupplevelsen på olika sätt. Vi analyserar bland annat de data som våra kunder själva genererar när de använder Internet- och mobilbanken. När vi kan dra slutsatser av hur kunderna använder våra digitala självservicetjänster hjälper det oss att utveckla smarta lösningar och funktioner som många efterfrågar, exempelvis sökfunktioner eller möjligheten att överblicka olika kostnadsposter. Kraven på kundanpassade tjänster som grundar sig på Big Data-analyser har definitivt ökat. Det kommer att driva utvecklingen, säger Anna Grandt.
Synergier mellan digital och fysisk data och webbanalyser av kundernas agerande hjälper bankerna att ständigt ligga steget före med tjänster och lösningar som svarar upp till kundernas behov. För att Big Data ska bli en resurs att räkna med i affärsutvecklingsarbetet gäller det att extrahera de dataflöden som är strategiskt betydelsefulla, ha välfungerande system för analys, kombinera datamängder från olika kanaler och slutligen ha en tydlig målsättning.

Comments are closed.