Cybersäkerhet en av största utmaningarna

Nils Thulin och Magnus Lagercrantz, CGI.

Nils Thulin och Magnus Lagercrantz, CGI.

Säkerhet och tillförlitlighet är A och O när allt fler banktjänster digitaliseras och blir personliga.
CGI går i bräschen för digital säkerhet, med lösningar som inte bara upptäcker och förhindrar cyberbrottslighet utan förebygger bedrägerier och intrång.

Digitaliseringen av tjänster inom bank och finans går mycket snabbt. Kunder efterfrågar elektroniska och mobila lösningar för sina bankärenden, samtidigt som de enorma mängder data som genereras kan användas till att skapa personliga och riktade erbjudanden. Banken blir som en sorts digital lanthandel, där varje kund möts utifrån dennes kända behov och beteende.
– Det är en mycket tydlig trend att olika tjänster flyttar in i den digitala världen, med fokus på att etablera digitala kundmöten. Nästa steg är ökad precision gentemot den enskilda kunden, med individuellt anpassade erbjudanden i realtid, berättar Magnus Lagercrantz, Affärsområdeschef för Bank- och Finanssektorn på CGI och fortsätter:
– Finansiella tjänster blir som dagligvaror, kunderna köper dem där de får de bästa erbjudandena och de kommer inte att känna särskild lojalitet mot någon specifik leverantör. Detta är en tydlig maktförskjutning till kunderna. De banker som framgångsrikt analyserar kundbeteendet och möter sina kunder med en aktiv och personlig anpassning av förslag på tjänster och produkter – och samtidigt belönar sina kunder – är de som kommer att stå som vinnare säger Magnus Lagercrantz.

Arbeta förebyggande
Denna utveckling skapar i sin tur stora utmaningar när det gäller säkerhet. På CGI är begreppet Cyber Security därför inte i första hand en fråga om att skapa omedelbara tekniska skydd, som exempelvis brandväggar, virusskydd och kryptering, även om detta är en självklar del av säkerhetsarbetet. Det handlar istället om att se till helheten och hela tiden ligga steget före och arbeta förbyggande.
– Säkerheten är kittet som håller samman hela den digitala processen. Det är inte en enskild åtgärd eller företeelse utan ska genomsyra alla delar. Traditionellt har man framför allt arbetat reaktivt med hot och bedrägerier, så kallad incident management. Idag räcker inte det, utan man behöver fokusera på det förebyggande arbetet, risk management. När ett bedrägeri väl är ett faktum kan det leda till ofantliga skador, både ekonomiskt och i goodwill. Det gäller att vara på tårna och ständigt vara förberedd på det oväntade, säger Nils Thulin, Security Solution Area manager på CGI.

CGI ledande aktör
Med 1 400 säkerhetskonsulter som arbetar i ett globalt nätverk är CGI en av de ledande aktörerna inom cybersäkerhet, med lösningar och expertis i den absoluta framkanten. I takt med att IT-hoten blir allt mer sofistikerade väljer många banker att outsourca delar av eller hela sin IT-säkerhet. CGI erbjuder allt från konsulttjänster och utbildningar till hela säkerhetspaket samt drift och underhåll. Arbetet sköts i allt större utsträckning med realtidsövervakning av hela nätverk, med djupgående säkerhetsanalyser för att snabbt upptäcka avvikelser och hot. Innehållsscanning, logghantering, identitets- och accesshantering samt IT-infrastruktur är andra grundbultar i IT-säkerheten.
– Generellt har banker ett mycket högt säkerhetstänkande, men idag är IT-systemen så komplexa och hoten så svåröverskådliga och föränderliga att det är väldigt svårt att få en helhetsbild. För att kunna arbeta förebyggande är det en stor fördel att knyta säkerheten till en av våra säkerhetscentraler där det finns kompetens att analysera enorma mängder data, säger Nils Thulin.
Genom sin stora årliga kundundersökning vet CGI att cybersäkerheten är en av kundernas absoluta prioriteringar. Detta gäller inte minst inom bank och finans, där säkerhetsfrågor är i ständig fokus. CGI har skapat trygga system för sina kunder i över 35 år och arbetar med ledande företag i olika branscher och med myndigheter och samhällsfunktioner, där säkerheten är helt avgörande. Det gör att man har unik kompetens för att kartlägga, analysera och förebygga hot.

CGI
CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser som levererar med hög kvalitet inom business consulting, system-integration och outsourcing. Med 68 000 medarbetare i över 40 länder kan vi vara nära våra kunder och anpassa våra team utifrån kundernas behov för att uppnå bästa resultat. CGI är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.

www.cgi.seCGI
Torshamnsgatan 24 Kista
Tel: 08-670 20 00
www.cgi.se

Comments are closed.