Big Data och digitala kund­upplevelser högt på agendan

Text: Annika Wihlborg

Kristoffer Wihed, projektledare för StrategiTorget Bank & Finans.

Kristoffer Wihed, projektledare för StrategiTorget Bank & Finans.

Management Events står bakom StrategiTorget Bank & Finans, ett årligt forum för beslutsfattare inom bank- och finansbranschen. Inför evenemanget har Management Events kartlagt de utvecklingsprojekt och temaområden som för närvarande är mest aktuella i branschen.

– Digitaliseringens utmaningar och möjligheter är en av de tydligaste trenderna i årets undersökning. Många banker funderar kring hur man ska använda digitala kanaler, exempelvis internet- och mobilbank, för att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer på bästa sätt. Många banker lägger mycket resurser på att optimera kundmötet oavsett vilken digital kanal kunden väljer att använda säger Kristoffer Wihed, projektledare för StrategiTorget Bank & Finans.

Kunddata allt viktigare
Big Data är ett område som hamnat högre upp på branschens agenda jämfört med föregående år visar Management Events undersökning. Att bli mer personlig i sin kontakt med kunderna och individualisera olika kontaktytor där erbjudanden är kundanpassade är något bankerna satsar på. För att bli konkurrenskraftig gäller det att hantera den kunddata man har på ett bättre vis än vad som görs i dagsläget. Att förutse trender och beteenden är ytterligare ett område där analys av data får allt större betydelse. Där är en av utmaningarna att kombinera intern och extern data.
– Mobila betalningslösningar diskuteras det mycket kring inom branschen och bankerna arbetar aktivt med att ta fram lösningar samtidigt som intresset för hur andra aktörer utvecklas följs noga. Vilka mobila betalningslösningar detaljhandeln väljer att introducera är förstås också av stor vikt, frågan är vad som blir standard i framtiden, säger Kristoffer Wihed.

Fokus på implementering
Allt mer snabbrörliga och digitalt krävande kunder gör att även storbankerna behöver agera snabbt för att svara upp till kundernas föränderliga behov. En fokusfråga för branschen är därför hur man lyckas fullfölja och implementera förändringsprojekt på ett framgångsrikt vis genom att få med sig hela organisationen.
– Intresset för vad som krävs för att bli en stark aktör på framtidens bankmarknad utifrån ett digitaliserings- och kundfokusperspektiv är stort. Områden som är aktuella även i årets undersökning är kommande regelverk, regleringar och it-investeringar som detta medför säger Kristoffer Wihed.

StrategiTorget Bank och Finans
StrategiTorget Bank och Finans äger rum den 17-18 mars på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm. Beslutsfattare, branschexperter och lösningsleverantörer finns på plats för att nätverka, ta del av intressanta presentationer och ge sin syn på branschens framtida trender och utmaningar.
De viktigaste utvecklingsprojekten
strategitorget_graf1
De viktigaste it-utvecklingsprojekten
strategitorget_graf2

Comments are closed.