Automatisering en förutsättning för digitalisering

csc_Cyber_1

Finansbranschen idag står inför ett vägskäl och beslut som tas kring den ökande digitaliseringen idag kan avgöra finansaktörernas framtid och utveckling. Tekniken har drivit en förändring utan motstycke och branschen står inför en revolution av banklandskapet.

Finansaktörerna har i flera år brottats med den utmaning som avvecklingen av gamla kärnsystem har inneburit och samtidigt strävat efter att öka sin förståelse för hur den digitala utvecklingen kommer att påverka värdekedjan. Tekniken har banat väg för en mängd nya aktörer på marknaden och traditionella banker och försäkringsbolag måste hantera bördan av mer komplexa regleringar samtidigt som de parerar konkurrerande uppstickare.
– Den nordiska finansbranschen ligger lite efter vad gäller digitaliseringen eftersom det finns en viss tvekan inför att byta ut sina kärnsystem. Det är kostsamt och utgör en väsentlig risk men gamla system kan i sig vara en enorm kostnadsbörda och utgöra ett hinder för att utveckla verksamheten. Dock finns det en iver inom branschen att utforma digitala lösningar som tillgodoser kundernas nya krav, framhåller Tore Havre, Industry General Manager, Financial Services i Norden och Baltikum samt VD CSC Finland och Norge.

Tore Havre, Industry General Manager, Financial Services i Norden och Baltikum samt VD CSC Finland och Norge.

Tore Havre, Industry General Manager, Financial Services i Norden och Baltikum samt VD CSC Finland och Norge.

Automatisering en förutsättning
Havre betonar att det inte räcker att ta fram nya metoder eller appar utan att de även måste ha relevans för kunderna och kunna införlivas i den ökande automatisering som är oumbärlig i kommande skeden.
– Processerna bakom tjänsterna måste fungera och ha en koppling till såväl verksamhetens kärnsystem som till eventuella partners olika plattformar. Det är i förlängningen automatisering som hela digitaliseringsprocessen handlar om och att kunna erbjuda mervärden åt kunderna utifrån deras behov. Krockar man med bilen vill man enkelt kunna rapportera olyckan digitalt och sedan få ett snabbt erbjudande om ersättningsbil eller kanske tips om hotell. Detta förutsätter att finansbranschen vågar ta lite av sin egen medicin – man kan inte vara bäst på allt utan behöver identifiera vilka tjänster som kunderna vill ha och därefter inleda samarbeten med partner som kan erbjuda expertkompetens och samla allt åt kunden i en enda kontaktyta.

Kan radikalt minska kostnader
I det rådande läget utgör det fysiska mötet en mindre och mindre del av dia­logen mellan kunder och bank- och försäkringsindustrin. Många ur millenniegenerationen föredrar uteslutande digital kommunikation och förväntar sig individuellt anpassade erbjudanden vilket är en stor omläggning för branschen, men det är viktigt att även inse vilken möjlighet till kostnadsoptimering en digitalisering av tjänster kan bli.
– Driftkraften för digitalisering är oftast främst inriktad på effektivitet, men det ger också möjligheten att radikalt minska sin kostnadsbas. Idag spenderar branschen i genomsnitt tre fjärdedelar av sin IT-budget på att bara hålla igång existerande system samtidigt som nya kundförvärv och bättre service skulle kunna underlättas genom en ökad användning av mobila kanaler.

CSC tar totalansvar
Mobila lösningar har hittills visat på en enastående tillväxt och är redan en etablerad del av kundupplevelsen. Detta möjliggör större flexibilitet och skalbarhet och gör såväl produktlanseringar som förbättringar enklare. Havre betonar dock att det är av oerhörd vikt att ha säkerheten i fokus.
– Omvärldens tryck gör att strålkastaren riktas mot säkerhetskraven på ett helt nytt sätt. Det finns många som vill försöka bryta sig in i bankernas eller försäkringsbolagens system och därför bör man ständigt arbeta aktivt med säkerhet och säkerhetsprocedurer. Ett viktigt bidrag till ökad säkerhet är fokus på governance och compliance genom enhetliga säkerhetsprocesser och -regler.
CSC har industrispecifika lösningar som adresserar just dessa utmaningar. I kombination med en omfattande kompetens kring cyber security och att avsevärda satsningar på Next Generation-tjänster och -erbjudanden – vilket även omfattar molntjänster som kan bidra till att modernisera och förenkla finansiella strukturer och applikationer – kan CSC på ett tryggt sätt ta ett totalansvar för sina kunders IT-förvaltning och system från analys till implementering.
– Att anamma en sådan modell innebär också att våra kunder kan få en flexibel prismodell som är lätt att anpassa till exempelvis volymändringar. Vi levererar det kunderna behöver när de behöver det och är en stabil partner från början till slut, avslutar Havre.

CSC Sverige
CSC erbjuder branschspecifika, IT-baserade affärslösningar. Som en av världens största inom området jobbar företaget brett och tar totalansvar för sin leverans från analys till implementering. När aktörer outsourcar sin IT-drift till CSC tar företaget förstås fullt ansvar för personalen. I Sverige har CSC funnits sedan 1994 och är idag runt 550 medarbetare av globalt 72 000 i omkring 70 länder. Till kunderna hör SAS, Saab, Telenor Sverige, Tele2, Länsförsäkringar och Green Cargo.
www.csc.com
CSC Sverige AB
Box 3052
169 03 Solna
Tel: 08-560 100 00
www.csc.com

Comments are closed.