Talangjakten på
it-kompetens i fokus

Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkringstjänster ökar och skiftar i allt högre takt. För att klara utmaningen måste it-cheferna omge sig med kompetenta medarbetare i ett landskap där jakten på rätt nischad it-kompetens blir allt hårdare. …

Nöjd med hastigheten
på din digitala resa?

Företagspresentation
Vahid Zohali, Vice President Banking Sector på Tieto.

Den digitala resan går med hisnande hastighet. Med sig för den helt nya affärsmodeller och nya krav och förväntningar från kunder. – Frågan som varje företag måste ställa sig är om man är nöjd med hastigheten på den digitala resan. …

Regleringspendeln
har slagit för långt

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring. Foto: Svensk Försäkring

Nästa år träder Solvens II i kraft. Nu pågår finslipning av de sista detaljerna. – Ytterst handlar det om att åstadkomma en ändamålsenlig reglering som inte hämmar försäkringssektorns förmåga att bidra till tillväxt, säger Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring. Den …

Cybersäkerhet en av största utmaningarna

Företagspresentation
Nils Thulin och Magnus Lagercrantz, CGI.

Säkerhet och tillförlitlighet är A och O när allt fler banktjänster digitaliseras och blir personliga. CGI går i bräschen för digital säkerhet, med lösningar som inte bara upptäcker och förhindrar cyberbrottslighet utan förebygger bedrägerier och intrång. Digitaliseringen av tjänster inom …

Moderna bankrånare
håller till på nätet

När bank- och betalningstjänsterna flyttade ut på nätet flyttade bedragarna med. Kortrelaterade bedrägerier och digital ekonomisk brottslighet är vår tids stöldbrott. Dagens bankrån sker på nätet. – Ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto större krav ställs på att vi …

Svensk bank väljer
Wacoms e-signatur

Företagspresentation
Wacoms DTU-1031 är den idealiska lösningen för kunder som behöver en display som tillåter användare att fylla i dokument och underteckna dem digitalt.

Snabbare, säkrare och enklare än pappersunderskrifter – Wacoms lösning för elektroniska signaturer växer nu snabbt inom bank och finans. Nyligen valde en av Nordens främsta banker Wacom för sina e-signaturer. Snart kan pappersunderskrifter, som kräver betydande arbetsinsatser, naturresurser och förvaringsutrymme, …

En strategisk resurs i banker­nas affärsutvecklingsarbete

Anna Grandt, head of digital strategy & governance på SEB.

Analysen av Big Data är en långsiktig utveckling som är här för att stanna. Medan försäkringsbranschen kommit en bra bit på vägen befinner sig stora delar av banksektorn ännu i startgroparna vad gäller analys av intern och extern data. Potentialen …

Regelverk skapar affärsmöjligheter

Företagspresentation
Therese Ruth och Lennart Krän, FCG Business Consulting.

Nya regelverk för finansiella institutioner och försäkringsbolag kan skapa nya affärsmöjligheter. FCG Business Consulting har bred expertis för att se utvecklingsmöjligheter när nya krav ska tolkas och implementeras. FCG, The Financial Compliance Group, är en av de ledande svenska aktörerna …

Skärpta kundkrav på framtidens mobila banktjänster

Daniel Wahlström, affärsutvecklingsansvarig på Danske Bank.

Allt fler bankkunder väljer att genomföra sina ärenden via mobilbanken. Det ställer krav på intuitiva och användarvänliga tjänster som snabbt hjälper kunden att hitta rätt. Samtidigt efterfrågar en växande grupp bankkunder möjligheten att få rådgivning, lånelöften, kreditgivning och att kunna …

Automatisering en förutsättning för digitalisering

Företagspresentation

Finansbranschen idag står inför ett vägskäl och beslut som tas kring den ökande digitaliseringen idag kan avgöra finansaktörernas framtid och utveckling. Tekniken har drivit en förändring utan motstycke och branschen står inför en revolution av banklandskapet. Finansaktörerna har i flera …

Outsourcingleverantörer står
för riskvilja och flexibilitet

Maria Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har valt att sedan 2014 outsourca sin applikationsutveckling och applikationsförvaltning. Det senaste året har fokus i mångt och mycket legat på att starta upp outsourcingsamarbetet i ett produktionsläge samt att utforma effektiva rutiner för beställningar och processer. It-avdelningens nya …

Komplett och beprövad IT-lösning för livförsäkringsbolag

Företagspresentation
Juha Saksi, EVP Sales & Marketing. Foto: Ilkka Vuorinen

Profit Software erbjuder modulära systemlösningar som tillgodoser liv- och pensionsförsäkringsbolags samlade IT-behov. Profit Life&Pension är en kostnads­effektiv och beprövad lösning som utvecklats specifikt för försäkringsbranschens behov. Profit Life&Pension täcker alla nyckelprocesser, inklusive produktutveckling, försäljning och hantering av tjänster och ärenden …

Ändrade regler ger nya perspektiv på riskhantering

Fredrik Ekström, vd Nasdaq Clearing.

Förändrade förutsättningar på finansmarknaden har medfört snabba digitala framsteg och en omfattande utveckling av tillsyn, reglering och likviditetsstyrning, men ändrade förutsättningar kan också föra med sig problematik för finansaktörernas riskhantering. Bank- och försäkringsbranschens fokus håller på att förflyttas från en …

Omegapoint sätter fokus på IT-säkerhet redan från start

Företagspresentation
Anders Lindberg, affärsutvecklingschef och Elias Faxö, konsult inom utveckling och applikationssäkerhet på Omegapoint.

Systemutveckling och IT-säkerhet. Det är grundstenar för Omegapoint som från starten för 14 år sedan haft fokus på att gifta ihop systemutvecklingsvärlden med säkerhet. Omegapoint tillhandahåller expertkonsulttjänster inom mjukvaruutveckling och säkerhet. – Vår mission är att få med säkerhetsavvägningar och …